Regulamin

Regulamin

Regulamin Błoga Wielka Żywiecka prowadzonego przez Wielka Żywiecka Sp. z o. o.

Regulamin

 1. Definicje terminów zawartych w Regulaminie:
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Właściciel – właściciel Bloga, prowadzonego w ramach Serwisu
  Internetowego blog.wielka-zywiecka.pl. Właścicielem Bloga jest Firma Wielka Żywiecka Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000490897 o kapitale zakładowym 400 000 PLN, NIP 2220896689, Regon 243445975, zwany dalej Przedsiębiorcą.
 4. Administrator Serwisu – administratorem Bloga prowadzonego w ramach
  Serwisu Internetowego jest Firma Wielka Żywiecka Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Robotniczej 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000490897 o kapitale zakładowym 400 000 PLN, NIP 2220896689, Regon 243445975.
 5. Serwis Internetowy: blog.wielka-zywiecka.pl
 6. Blog – prowadzona przez Właściciela w ramach Serwisu Internetowego strona
  internetowa poświęcona jego działalności gospodarczej oraz innym
  wydarzeniom z nią związanym, która umożliwia Właścicielowi publikowanie
  tekstów oraz innych materiałów, a Użytkownikom wyrażanie własnych opinii
  oraz zapoznanie się z tekstami i poszczególnymi materiałami umieszczonymi
  na Blogu.
 7. Opinia – komentarz do treści lub materiału opublikowanego na Blogu.
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga, komentująca lub czytająca
  opublikowane materiały, opinie oraz wpisy Użytkowników.
 9. Korzystanie z niniejszego Bloga jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na warunki zawarte w Regulaminie nie jest dopuszczalne dalsze korzystanie z Bloga.
 10. Niniejszy regulamin formułuje zasady prowadzenia i korzystania z Bloga, komentowania i korzystania z materiałów umieszczonych na Blogu.

Blog:

 1. nie jest miejscem publikacji cenników, ofert i przyjmowania zamówień,
 2. służy wymianie opinii pomiędzy Przedsiębiorcą a Użytkownikami,
 3. stanowi źródło informacji o produktach oraz usługach Przedsiębiorcy, jego działalności i sposobie funkcjonowania, przyjmuje więc formę działalności marketingowej Przedsiębiorcy.
 4. Zawartość Bloga (zdjęcia, obrazy, grafika, filmy, ikony, logotypy, teksty oraz wszelkie inne dane) podlega ochronie przepisów prawa autorskiego.
 5. Kompozycja i układ Bloga, zastosowane w nim rozwiązania i elementy graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Blogu, stanowią własność Przedsiębiorcy, o ile nie jest to wprost stwierdzone inaczej.
 6. Bez uzyskania pisemnej zgody od Przedsiębiorcy żadna część publikacji prezentowana na Blogu nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w żaden sposób i w żadnej formie. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści opublikowanych na Blogu wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego źródła publikacji, czyli adresu internetowego do podstrony Bloga, z której zostały skopiowane, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Bloga). Wykorzystywanie bez zgody Przedsiębiorcy jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Blogu może stanowić naruszenie praw autorskich, jednakże Użytkownicy Bloga mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z przeznaczeniem Bloga, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
 7. W systemie teleinformatycznym w trakcie korzystania z Bloga instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów statystycznych i identyfikacyjnych. Użytkownik korzystający z Bloga wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Pliki te służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora, dostosowania do preferencji użytkownika zawartości Bloga. Przeglądarki internetowe akceptują pliki cookies domyślnie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednakże efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z Bloga.

Istotne informacje

 1. Użytkownikom korzystającym z Bloga zaleca się posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby Blog był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bloga, powstałe w systemie teleinformatycznym Użytkownika, w tym w infrastrukturze danych oraz w infrastrukturze technicznej.
 2. Użytkownik może opublikować swoją opinię poprzez wcześniejsze wpisanie swojego nicka oraz adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod materiałami oraz wpisami opublikowanymi na Blogu.
 3. Komentarz Użytkownika po uzyskaniu akceptacji ze strony Administratora pojawi się na stronie, z wyłączeniem sytuacji, kiedy w sposób automatyczny zostanie zakwalifikowany jako spam.
 4. Przedsiębiorca za pośrednictwem Administratora zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do publikacji lub usuwania opinii:
 5. niezwiązanych z tematyką materiałów oraz wpisów opublikowanych na Blogu,
 6. zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich usług
  lub produktów, dotyczących ich działalności promocyjnej i komercyjnej,
 7. zawierających wyrażenia powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne oraz
  obejmujące treści, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem lub naruszają prawa osób trzecich.
 8. Użytkownik poprzez publikację opinii na Blogu oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Administrator i Przedsiębiorca nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane i przekazywane przez Użytkowników. Umieszczane przez Użytkowników treści nie odzwierciedlają opinii i poglądów ani Przedsiębiorcy, ani Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: skracania i redagowania tekstów, usunięcia treści wulgarnych, obraźliwych, zabronionych przez prawo lub w innej formie naruszające zasady współżycia społecznego.
 10. Za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga (w szczególności w formie opinii i komentarzy) Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik zezwala na ich bezwarunkową i bezterminową publikację na Blogu oraz oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie.

Podsumowanie

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: http://blog.wielka-zywiecka.pl/regulamin/
 2. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdej chwili oraz bez konieczności uzasadniania przyczyny tych zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w chwili publikacji na Blogu nowej wersji Regulaminu.
 3. Reklamacje i uwagi na temat funkcjonowania Bloga oraz dotyczące dostępnych treści i materiałów, usług i narzędzi należy zgłaszać na adres e-mail: info@wielka-zywiecka.pl
 4. Administrator oraz Przedsiębiorca nie stanowią strony w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga.
 5. Nierozwiązane polubownie wszelkiego rodzaju spory wynikłe z korzystania z Bloga będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.